New Year New You: MY FIRST TIME

New Year New You: MY FIRST TIME

THE STANDARD

จูนจูน-พัชชา พูนพิริยะ กลับมาอีกครั้งพร้อมซีรีส์ ‘First Time’ พาคนฟังไปเจอกับประสบการณ์ครั้งแรก ทั้งเข้าฟิตเนสครั้งแรกอย่างไรให้ไม่เด๋อ ซื้อกองทุนครั้งแรกต้องทำอย่างไร บ้านหลังแรกต้องเก็บเงินเท่าไร จนไปถึงการแต่งงานครั้งแรก (และครั้งเดียว) เพราะเราเชื่อว่าทุกเรื่องสำคัญในชีวิต ล้วนต้องมีครั้งแรกเสมอ

Categories: Education

Listen to the last episode:

ตัวตนของเราในแต่ละปีก็อาจจะแตกต่างกันออกไป การที่เราได้รู้จักตัวตนของตัวเองมากขึ้น การได้เห็นจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเองจึงเป็นส่วนสำคัญในการตั้งเป้าหมายต่างๆ ในชีวิต

New Year New You: First Time จึงชวน ปุ้ม-ณฤดี คริสธานินทร์ Facilitator ผู้ที่จะมาช่วยให้จูนจูนมองเห็นตัวเองชัดเจนมากขึ้นผ่านกระบวนการ LEGO® SERIOUS PLAY® และขอส่งท้ายด้วยเทคนิคการรักษาเป้าหมาย เพื่อให้ทุกคนที่ตั้งเป้าหมายไว้สามารถทำตาม New Year’s Resolution ของตัวเองได้สำเร็จ

Previous episodes

 • 66 - NYFT31 รู้จักตัวเองมากขึ้นผ่านการเล่นกระบวนการ LEGO® SERIOUS PLAY® ครั้งแรก 
  Sat, 30 Jan 2021
 • 65 - NYFT30 เริ่มเรียนภาษาที่ 3 ครั้งแรก Feat. ครูลูกกอล์ฟ 
  Fri, 29 Jan 2021
 • 64 - NYFT29 เล่นเซิร์ฟครั้งแรก เริ่มต้นอย่างไรดี แล้ว ‘เซิร์ฟสเกต’ กับ ‘เซิร์ฟบอร์ด’ แตกต่างกันอย่างไร Feat. เคน-นครินทร์​ วนกิจไพบูลย์ 
  Thu, 28 Jan 2021
 • 63 - NTFT28 รวมวิธีลดน้ำหนักครั้งแรกให้สำเร็จ แชร์วิธีการตั้งเป้าหมายและการปรับพฤติกรรม Feat. โค้ชฟ้าใส Fit Junctions 
  Wed, 27 Jan 2021
 • 62 - NYFT27 เรียนต่อต่างประเทศครั้งแรก เตรียมตัวอย่างไร 
  Tue, 26 Jan 2021
Show more episodes

More Filipino education podcasts

More Filipino education podcasts

Choose podcast genre