Hugot Radio Podcast

Hugot Radio Podcast

TuRon

Hugot Radio: Your go-to Filipino Podcast on Love and Life, crowned with the People's Choice Award! As pioneers in heartfelt storytelling, we inspire those with broken hearts to rediscover life. Remember our tagline: Always believe in love and keep the flame burning. Join us on the forefront of emotional connection - the pioneer Hugot Radio in the Philippines.

Categories: Education

Listen to the last episode:

Ang ilan sa mga lalaki ay hindi nagugustuhan ang mga babae na madalas mainitin ang ulo. Ito ay dahil sa kanilang pagnanais para sa tahimik at maayos na pakikipag-ugnayan. Sa halip na madalas na mainit ang ulo, hinahanap ng ilan ang mga babae na may kakayahang makipag-usap nang mahinahon at may paggalang. Sa Bibliya, itinuturo ang kahalagahan ng pagkontrol sa galit at ang pagpapakita ng pagmamahal at pagpapatawad sa kapwa.

--- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/hugot-radio/message

Previous episodes

 • 288 - Ayaw Ng Lalaki Sa Babae - Mainitin Ang Ulo 
  Tue, 07 May 2024
 • 287 - Ayaw Ng Lalaki Sa Babae - Grabe Ang Makeup 
  Tue, 07 May 2024
 • 286 - Ayaw ng Lalaki Sa Babae - Mukhang Marumi 
  Tue, 07 May 2024
 • 285 - Ayaw Ng Lalaki Sa Babae - Buhok Sa Kilikili 
  Tue, 07 May 2024
 • 284 - Ayaw Ng Lalaki Sa Babae - Mababaw at Materialistic 
  Tue, 07 May 2024
Show more episodes

More Filipino education podcasts

More Filipino education podcasts

Choose podcast genre